dijous, 21 de setembre de 2017

"Como de la famlilia", Paolo Giordano

Il nero e l'argento
Paolo Giordano, 2014
Traducció de Carlos Mayor
Salamandra, 144 pàgines

La senyora A., dona de fer feines de la família, acaba de morir. Aquesta mort, precedida pels cruels efectes de la malaltia i dels remeis aplicats per guarir-la, desperta en el matrimoni format per Nora i el seu espòs una sensació d'incertesa. S'adonen que aquella dona que havia entrat a la llar per assistir Nora durant el seu delicat embaràs, s'havia convertit en el puntal absolut de la vida domèstica fins al punt de trobar-se orfes de la seva presència. 

Como de la familia, adaptació força absurda del títol original -que a més està plenament explicat en el llilbre- aborda d'una manera senzilla un dels aspectes de la vida domèstica actual, la necessitat de comptar amb suport d'una persona per desenvolupar les tasques domèstiques ateses les dificultats de conciliació que imposa la vida laboral. Ho fa detallant la importància que aquestes persones poden arribar a assolir en la nostra vida diària, ja que poden acabar per assumir un rol que va molt més enllà del d'un simple assalariat i es converteix en una mena de familiar assimilat, que sovint té una funció més important que els dels famliars.

És aquesta una novel·la breu, que aborda qüestions íntimes de la vida de les persones d'una manera planera, descriu una història con tantes de les que passen a diari. Un fragment de vida, que podem trobar tan interessant com buit.