dimarts, 30 de juny de 2009

"La catedral", Alain Erlande-Brandemburg

La Cathédrale
Alain Erlande-Brandemburg, 1989
Akal, 324 pàgines

Aquesta obra repassa la trajectòria històrica de la catedral, entesa en un sentit ampli, des de l'època del Baix Imperi fins a l'època clàssica de les catedrals, l'època gòtica. Dic en sentit ampli perquè no sols es parla de l'edifici catedralici, sinó de tot allò que s'hi relacionava: el palau episcopal, els edificis dedicats als canonges, la sala capitular, l'hospital...

És interessant veure com va evolucionant tot aquest complex al llarg de la Història i sobretot com condiciona el desenvolupament urbà de les ciutat, fins al punt de ser en algunes ocasions el factor que les empeny fora de les murades primitives. En aquest sentit, cal destacar casos d'integració urbana molt particular, com és el cas de la catedral de la Lausana, travessada cert temps per un carrer, i la de la de Le Puy, a la que s'accedia per una escalinata que sortia a mitjan nau perquè a causa del desnivell del terreny no era possible fer-ne una de frontal.


Un llibre especialitzat, però prou interessant per entendre la importància d'aquestes construccions i la seva influència en l'àrea urbana.